Tổng quan về Blender   Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết


Giới thiệu chuyên mục Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết (2)
[Hỏi] Vẽ lên chi tiết lên normal map (3)
[Cycles Nodes] Glass BSDF (1)
Space view3d paint bprojection - add-on vẽ texture đơn giản và nhanh dành cho những người mới học (8)
Texture lên renderview của Cycles bị nứt (4)
Dùng Gradient texture để xem trước màu sắc (5)
Blender Cycles Nodes - Color Ramp Node (3)
Giải thích về UV trong 3D (1)
Cycles Nodes - Camera Data Node (5)
Hơn 40 node cho cycles của Stuntkoala (7)
[Cycles Nodes] Value Node (1)
Blender cycles node - Principled (15)
Blender Cycles Nodes - Blackbody Node (1)
[Cycles Nodes] Add Shader (1)
[Cycles Nodes] Mix Shader (1)
[Cycles Nodes] Anisotropic BSDF (2)
[Cycles Nodes] Subsurface Scattering (2)
[Cycles Nodes] Holdout (2)
[Cycles Nodes] Volume Scatter (1)
[Cycles Nodes] Volume Absorption (1)
Đôi nét về Blender Principled Node (5)
[Cycles Nodes] Ambient Occlusion (1)
[Cycles Nodes] Hair BSDF (1)
[Cycles Nodes] Background (1)
[Cycles Nodes] Emission (1)
[Cycles Nodes] Toon BSDF (1)
[Cycles Nodes] Translucent BSDF (1)
[Cycles Nodes] Velvet BSDF (1)
[Cycles Nodes] Diffuse BSDF (1)
[Cycles Nodes] Transparent BSDF (1)