Tổng quan về Blender   Lighting, Rendering - Ánh sáng, kết xuất hình ảnh


Giới thiệu chuyên mục Lighting, Rendering - Ánh sáng, kết xuất hình ảnh (1)
[Hỏi] Render eevee vẫn phải chờ? (3)
Blender 2.79 Daily Build đã cho phép render bằng CPU + GPU :) (7)
6 lời khuyên để render chân thực hơn (1)
7 + 1 Cách để thoát khỏi Noise khi render (6)
Render bằng dòng lệnh - Render Command Line (2)