Tổng quan về Blender   Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật


Giới thiệu chuyên mục Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật (1)
Hướng dẫn làm khối súc sắc theo phong cách PBR (4)
Biên dịch Blender 2.8 từ mã nguồn trên Linux (1)
Blender Updater - Công cụ để tải các phiên bản mới nhất của Blender (3)
Cách chạy blender trên VPS, Cloud server để render (4)
Tiles khi render không còn quan trọng nữa (6)
Ngày đầu tiên học Blender, tham gia diễn đàn, làm một bài viết cho hăng hái (1)
Switching from Maya to Blender (1)
Giải thích khi nào nên dùng lưới tứ giác tam giác hoặc đa giác (3)