Tổng quan về Blender


Các Website về blender Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging Modeling - Dựng hình Các kỹ thuật khác Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật Compositing, Post Processing Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết Lighting, Rendering - Ánh sáng, kết xuất hình ảnh Particles, Physics Simulations - Hạt, Vật lý Cơ bản và giao diện
Giới thiệu chuyên mục Tổng quan về Blender [Tổng quan về Blender] (1)
Animation Blender [Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging] (2)
[Hỏi] Render eevee vẫn phải chờ? [Lighting, Rendering - Ánh sáng, kết xuất hình ảnh] (3)
Hướng dẫn làm khối súc sắc theo phong cách PBR [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (4)
[Hỏi] Vẽ lên chi tiết lên normal map [Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết] (3)
Biên dịch Blender 2.8 từ mã nguồn trên Linux [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (1)
Cách tải và cài đặt Blender [Cơ bản và giao diện] (1)
Blender Updater - Công cụ để tải các phiên bản mới nhất của Blender [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (3)
Công cụ Poly build [Modeling - Dựng hình] (1)
Cách chạy blender trên VPS, Cloud server để render [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (4)
Paint n Stick sticky pass [Compositing, Post Processing] (7)
[Cycles Nodes] Glass BSDF [Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết] (1)
Tiles khi render không còn quan trọng nữa [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (6)
Ngày đầu tiên học Blender, tham gia diễn đàn, làm một bài viết cho hăng hái [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (1)
Làm cách nào đặt chung models có compositing nodes khác nhau vào chung 1 cảnh? [Compositing, Post Processing] (2)
Switching from Maya to Blender [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (1)
Space view3d paint bprojection - add-on vẽ texture đơn giản và nhanh dành cho những người mới học [Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết] (8)
Model Pipeline + Công Cụ Spin Tool [Modeling - Dựng hình] (4)
ODS Engineering - Mô phỏng đa vật lý cho thiết kế kiến trúc [Particles, Physics Simulations - Hạt, Vật lý] (1)
Sculpting người đàn ông từng bước một [Modeling - Dựng hình] (2)
Làm lửa cháy kiểu 2D trên Blender [Các Website về blender] (1)
Lần đầu làm nhà ở mức Low Poly [Tổng quan về Blender] (1)
Giải thích khi nào nên dùng lưới tứ giác tam giác hoặc đa giác [Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật] (3)
Gộp đầu và thân nhân vật thành 1, animate đầu không theo (trước đó đã constrains) [Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging] (7)
Texture lên renderview của Cycles bị nứt [Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết] (4)
Tư liệu cho các bạn mô phỏng sóng biển [Particles, Physics Simulations - Hạt, Vật lý] (1)
Model người bằng Blender cách nào nhanh nhất? [Modeling - Dựng hình] (2)
Làm thế nào để xóa (hay chỉnh lại) xương tự động hiện ra? [Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging] (9)
Kết hợp các phần của trang phục thành 1 như thế nào? [Particles, Physics Simulations - Hạt, Vật lý] (3)
How to improve your interior scenes - BlenderNation [Các Website về blender] (1)