Thông tin chung


Chat, Tán gẫu, Thử viết bài Khu vực này cho ae trò chuyện tán gẫu những nhứ liên quan hoặc không liên quan đến Blender<br> Các ae cũng có thể thử viết bài ở đây để xem các tính năng của diễn đàn Tin tức Các thông tin mang tính thời sự về Blender Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Thảo luận Blender và CG Khu vưc thảo luận chung về Blender cũng như cách sử dụng diễn đàn, góp ý để phát triển cộng đồng, thông tin về các buổi offline gặp gỡ của thành viên…
Giới thiệu chuyên mục Thông tin chung [Thông tin chung] (1)
Những vấn đề về Blender 2.8 (chia sẻ và thảo luận) [Thảo luận Blender và CG] (17)
Lấy lại cảm hứng làm việc sau tết [Chat, Tán gẫu, Thử viết bài] (4)
Render với GPU free của google (google colab) [Chat, Tán gẫu, Thử viết bài] (1)
Blender - 25 năm nhìn lại [Tin tức] (2)
Cập nhật Blender 2.8 ( 2 3 ) [Tin tức] (43)
Tổng hợp hotkey Blender 2.8 [Tin tức] (1)
Radeon ProRender - Engine render mới miễn phí [Thảo luận Blender và CG] (3)
Newbie hỏi chỗ dạy Blender ở Sài Gòn [Chat, Tán gẫu, Thử viết bài] (2)
"Blender and Next Gen: a Netflix Original" by Jeff Bell [Tin tức] (1)
Bạn có bị Mù màu không? [Thảo luận Blender và CG] (14)
Đây là free course về tạo animation film [Tin tức] (1)
Lập nhóm làm hướng dẫn tổng quan về blender 2.8 ( 2 ) [Thông tin chung] (31)
Hướng dẫn Blender với giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn (âm thanh Chí Tài ) [Chat, Tán gẫu, Thử viết bài] (1)
Đề xuất cách xưng hô ( 2 3 ) [Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn] (58)
Lập nhóm triển gamedev cho Blender.VN ( 2 ) [Thảo luận Blender và CG] (21)
Thuật ngữ trong chuyên ngành 3d [Thảo luận Blender và CG] (2)
Giảm số ký tự tối thiểu cho bài viết [Chat, Tán gẫu, Thử viết bài] (1)
Thời điểm ra mắt chính thức Blender 2.8 đang tới gần [Tin tức] (3)
NVIDIA đăng ký bằng sáng chế vector graphics áp dụng vào game [Tin tức] (1)
Thử nghiệm trang chủ mới và xây dựng lại hệ thông category khoa học hơn [Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn] (8)
LuxCoreRender ra mắt phiên bản 2 [Tin tức] (1)
Goodbye Kansas Studios [Thảo luận Blender và CG] (5)
Tin đáng biết >>Blender Internal renderer removed from 2.8<< [Tin tức] (1)
Why must artists be poor? | Hadi Eldebek [Thảo luận Blender và CG] (1)
Xin góp ý xây dựng diễn đàn ( 2 3 4 ) [Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn] (69)
BlenderOnline Meetup [Thảo luận Blender và CG] (3)
Tìm họa sỹ hợp tác làm demo scene [Thảo luận Blender và CG] (2)
Kênh Youtube của BlenderOnline và diễn đàn Blender.vn [Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn] (1)
Các công ty sử dụng Blender tại Việt Nam [Thảo luận Blender và CG] (4)