Tác phẩm


Tác phẩm hoàn thiện Tác phẩm tuyển chọn Tác phẩm thử nghiệm Tác phẩn đang làm
Giới thiệu chuyên mục Tác phẩm [Tác phẩm] (2)
Test Eevee render của Blender 2.8 [Tác phẩm thử nghiệm] (4)
[Lowpoly] Pokemart [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
Minecraft blender [Tác phẩn đang làm] (12)
Phim hoạt hình làm bằng blender 100% [Tác phẩn đang làm] (1)
No Escape - Blender 2.8 Alpha 2 [Tác phẩm hoàn thiện] (3)
Dùng blender để bảo tồn văn hóa [Tác phẩn đang làm] (4)
Tác phẩm xe đầu tay [Tác phẩm thử nghiệm] (4)
Rabite - Children of Mana fanart [Tác phẩm] (1)
Test Blender Eevee Nội thất [Tác phẩm hoàn thiện] (10)
Dự án phim ngắn "The Fake Life" [DELAY] [Tác phẩm] (10)
Quả bóng world cup 2018 [Tác phẩm hoàn thiện] (2)
Xe Trong Gunbound huyền thoại [Tác phẩm] (1)
Sản phẩm PBR -Bình nước người lính! [Tác phẩm hoàn thiện] (9)
[Handpainted] Ancient Golem [Tác phẩm] (8)
Ngẫu hứng 3d - nightbot ngoài đời thực [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
Ai mua? Mua trên Sketchfab nhé! [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
Yên 67, 1 kiểu dáng [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
[Tác Phẩm] Từ bức ảnh sang 3D - Số 1 [Tác phẩm hoàn thiện] (7)
Đế 67 dùng cho tạo các kiểu yên phong cách cho Honda 67 [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
[Tác phẩm] Tòa nhà - 15,000 Tris [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
Luyện tập handpaint/ lowpoly [Tác phẩm hoàn thiện] (6)
Long sword medieval [Tác phẩm hoàn thiện] (4)
Mack Truck Disney [Tác phẩm hoàn thiện] (7)
Modeling character [Tác phẩm hoàn thiện] (2)
Cối xay gió Lowpoly [Tác phẩm hoàn thiện] (1)
Một Cây Đàn nguyệt [Tác phẩm hoàn thiện] (3)
Tác phẩm is-7 solo is-4 tại Map El Halluf [Tác phẩm] (1)
1 tác phẩm khác (New) [Tác phẩm] (3)
Sort ball by color [Tác phẩm] (2)