Công nghệ, thiết bị phần cứng


Giới thiệu chuyên mục Công nghệ, thiết bị phần cứng (1)
Cài drive cho bảng vẽ Gaomon GM156HD, PD1560 trên Linux (3)
Nvidia giới thiệu RTX 20 series (3)
Tăng hiệu suất sử dụng phần cứng như thế nào? (5)
AMD Ryzen Threadripper 32 nhân 64 luồng chạy Blender tại Computex 2018 (1)
Cải thiện Blender’s Cycles rendering trên Windows 10 (1)
So sánh CPU với GPU khi render bằng Cycles (1)
GPGPU là gì? so sánh OpenCL của AMD với CUDA của Nvidia (2)
Chọn Ryzen hay Core i (9)