Coding


Python Open Shading Language Scripts Beginning Blender Code and Development Scripts, Add-ons, Themes OSL Tests and Support
Giới thiệu chuyên mục Coding [Coding] (1)
Screencast Keys - Công cụ hiển thị thao tác bàn phím lên màn hình [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Linux3DCS - Scan 3D [Scripts, Add-ons, Themes] (5)
BLAM - Addon tự động chỉnh camera theo hình, ứng dụng để dựng 3D trên hình ảnh có sẵn [Scripts, Add-ons, Themes] (3)
Bezier curve CAD Add-on [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Wonder Mesh - Thêm các đối tượng cơ bản [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Instant Meshes Remesh - Addon Remesh tự động cho Blender [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Voxel Heat Diffuse Skinning - Surface Heat Diffuse Skinning - Addon hỗ trợ Skinning [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Filament - Render Engine mã nguồn mở của Google [Coding] (1)
Các add-on tạo đám đông cho Blender [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Animation nodes : Hướng dẫn tạo hiệu ứng Plexus/Ubertracer trong Blender [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
BPUP - Addons cho phép tạm dừng render [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
UVPackmaster - Xếp UV thông minh hơn [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong diễn hoạt [Coding] (3)
Crowdrender addon render farm [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
TexTools - Công cụ UV - Texture [Scripts, Add-ons, Themes] (6)
Tổng hợp các Add-ons dành cho kiến trúc trên Blender [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
Nên share vì nghĩ chức này, ko ai để ý nhiều? >>Screencast<< [Scripts, Add-ons, Themes] (2)
PBR Materials Addon (2.79) [Scripts, Add-ons, Themes] (8)
Archipack addon - hướng dẫn cài đặt và kích hoạt 2D to 3D [Scripts, Add-ons, Themes] (5)
Archipack addon [Scripts, Add-ons, Themes] (1)
Sketchup (SKP) importer [Scripts, Add-ons, Themes] (4)
B2U - Blender To Unity - Export từ Blender sang Unity [$] [Scripts, Add-ons, Themes] (8)
Add-ons Tiny CAD - tạo vertex giữa 2 edge cắt nhau và hơn thế nữa! [Scripts, Add-ons, Themes] (5)