Bài viết


Giới thiệu chuyên mục Bài viết (1)
Cách đơn giản để tải cài đặt và cập nhật Blender 2.8 dành cho Linux (1)
Denoiser - Giảm nhiễu, loại bỏ gánh nặng cho render (3)
Tạo mô hình poly low trong blender (13)
Series Ứng dụng của Blender trong Kiến Trúc (16)
Blender Rigging cho phim hoạt hình Next Gen của Netflix (1)
(Dành cho người mới) Import bản vẽ AutoCAD vào Blender để dựng nội - ngoại thất (18)